MW Computers

DeLonghi EcoDecalk DLSC500; DLSC500

Levný produkt DeLonghi EcoDecalk DLSC500; DLSC500 od oblíbené značky DéLonghi můžete nakoupit právě teď u nás za super peníze! Nyní zakoupíte za 229 Kč.
EAN: 8004399329492
DeLonghi EcoDecalk DLSC500; DLSC500
Ověřit dostupnost
Značka: DéLonghi
229

100% EKOLOGICKY NEZÁVADNÝ
Eco Decalk je nový odvápňovací prostředek De´Longhi. Jeho složení je navrženo tak, aby byl 100% ekologicky nezávadný a zároveň ještě účinnější v boji proti vodnímu kameni uvnitř kávovarů. Láhev je vyrobena z 50 % recyklovaného plastu a papír použitý na krabičku a nálepku je certifikován FSR®.

 • ekologický odvápňovací prostředek vyrobený z výhradně přírodních a vysoce kvalitních surových materiálů rostlinného původu (kyselina mléčná), které jsou biologicky odbouratelné a šetrné k životnímu prostředí
 • balení 500 ml pro 4 odvápňovací cykly
 • pravidelné používání De´Longhi EcoDecalk zaručuje dlouhou životnost kávovaru a zvyšuje energetickou účinnost
 • papír a plast použité pro balení jsou 100% recyklovatelné

JEŠTĚ VÝKONNĚJŠÍ
Laboratorní testy potvrdily, že je až 3x účinnější a rychlejší při odstraňování vodního kamene v porovnání s tradičními odvápňovači.

UNIVERZÁLNÍ
De’Longhi odvápňovač je vhodný pro všechny kávovary

NÁVOD K POUŽITÍ:

 1. Jednu dávku (125 ml) ekologického odvápňovače nalijte do nádržky s vodou.
 2. Přidejte takové množství vody, které je uvedeno v návodu k použití kávovaru. Není-li uvedeno žádné množství, přidejte 1 litr vody.
 3. Dodržujte pečlivě pokyny pro odvápnění uvedené v návodu k použití kávovaru.
 4. Po odvápnění nádržku vypláchněte vodou, jak je uvedeno v návodu k použití kávovaru. Jedna dávka (125 ml) stačí pro účinné odvápnění nezávisle na poměru ředění s vodou.

UPOZORNĚNÍ:

 • Dbejte na to, aby odvápňovač nevystříkl na povrchy citlivé na kyseliny, jako je například mramor, vápenec, nerezová ocel, smalt nebo stříbro, mohlo by tak dojít k jejich poškození.
 • Po odvápnění doporučujeme kávovar vypláchnout, jak je popsáno v návodu pro odstranění zbytků odvápňovače z kávovaru.
 • Uchovejte mimo dosah dětí. -Jsou-li zasaženy oči, vypláchněte je velkým množstvím vody.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ: Reg. CE 648/2004 – Mezi 30 a 50 % kyseliny mléčné. Výrobek je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu ustanovení směrnic č. 67/548/EHS a č. 1999/45/ES a/nebo nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) ve smyslu následných úprav a přizpůsobení. Výrobek proto vyžaduje bezpečnostní list, který je ve shodě s nařízením (ES) č. 1907/2006 ve smyslu následných úprav.
NEBEZPEČÍ! H315 : Dráždí kůži.
H318 : Způsobuje vážné poškození očí.
P101 : Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 : Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 : Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.
P280 : Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / Chraňte si zrak / obličej.
P309 + P310 : Při expozici nebo necítíte-li se dobře: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře..